Hợp tác

-   Căn cứ nghị định của Chính phủ số: 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
-   Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
-   Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Dịch Vụ Bảo Vệ Phi Long Hải
-   Căn cứ nhu cầu Công ty Dịch Vụ Bảo Vệ Phi Long Hải Tuyển các Giám Đốc chi nhánh hạch toán trực thuộc tổng công ty tại các địa phương: Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Lâm Đồng, Cần Thơ, Tiền Giang, Cà Mau, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Long Xuyên, Bạc Liêu…
 
 CẦN NGƯỜI HỢP TÁC MỞ CHI NHÁNH
 
Người đứng đầu chi nhánh (Giám đốc chi nhánh) của Công ty Dịch Vụ Bảo Vệ  Phi Long Hải phải có đủ các điều kiện sau đây:
 
 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp bị cấm không được thành lập, quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ và trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ bảo vệ.
2. Tuổi dưới 45, có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật. 
3. Có khả năng tài chính phù hợp để trả chi phí hoạt động tại chi nhánh.
4. Ưu tiên những người tại địa phương hoặc những người có kinh nghiệm trong quản lý bảo vệ.
 
Trường hợp đủ các điều kiện trên, muốn hợp tác mở chi nhánh xin mời đến: 
Trụ sở: CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ PHI LONG HẢI
Địa chỉ: 76 Đường S5, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
Vui lòng liên hệ hẹn trước để được đón tiếp
 
Liên hệ: Mr. Đức – Giám Đốc Điều Hành
Di động: 0909.046.082
Email:baovephilonghai2009@gmail.com
Email:  baovephilonghai178@gmail.com
website: www.baovephilonghai.com.

Hình ảnh hoạt động

Tư thế ngồi
Triển khai phương án
Giao lưu bóng đá

Fanpage

Đối tác